Koppány - Völgyi Vadűző Erdélyi kopó kennel

headerphoto

Az erdélyi kopó munkavizsga szabályzata

Ezen szabályzat szerint vizsgáztathatók az egyéb, vaddisznó hajtásra használt kopófajták (szlovák kopó, alpesi tacskókopó, szávavölgyi kopó, stb.)

Általános rendelkezések:

 1. Az erdélyi kopó hajtó kutya, mely önállóan keresi meg a nagyvadat és kitartóan, de óvatosan követi, hajtja azt. Eközben mindvégig hallható jellegzetes hajtóhangja, ami jelzésül szolgál a vadásznak és a többi kopónak is. A munkavizsga célja tehát, hogy elbíráljuk a kopó hajtóösztönének, hajtóhangjának meglétét, orrjóságát mesterséges vércsapán, illetve taníthatóságát, fegyelmezettségét.
 2. Mivel a jelenleg érvényben lévo hatályos vadászati törvény szerint Magyarországon, hajtóvadászaton csak vaddisznó loheto, ezért az erdélyi kopó hajtóképességét zárt vaddisznóskertben kell vizsgálni.
 3. A fajta az FCI által a nemzetközi Champion cím viseléséhez munkavizsgára kötelezett fajták közé tartozik.
 4. A vizsga szabályzata alapján verseny is rendezheto, melyen erdélyi kopók és rokon fajtáik (szlovák kopó, tacskókopó, stb.) indulhatnak.
 5. A munkavizsga letételének alsó korhatára 1 év.

A feladatok részletes leírása:

A vizsga részei

 1. Vaddisznóhajtás
 2. Fegyelmi gyakorlatok: vezetékre vétel, pórázon vezethetoség, elfektetés
 3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán

1. Vaddisznó hajtás

A feladatot egy kb. 1 ha-s vaddisznóskertben kell végrehajtani. A vizsgán a kertben egyszerre egy illetve két kutya tartózkodhat. A többi vizsgázó kutya távolabb, a vizsga ideje alatt pórázon tartva tartózkodhat. A vezeto kopóját a kertben a bíróig pórázon vezeti, majd annak utasítására néhány buzdító szó kíséretében a nyakörv leoldásával szabadon engedi. A kutyának önállóan kell a vaddisznókat megkeresni, és csaholva hajtani vagy állítani kell. Ha visszatér vezetojéhez, újraindítható. Ha ismét visszatér, a vizsgázó kutyák közül egy a kertbe hozható és az elozovel együtt elindítható. Ha a kutya ettol fogva dolgozni kezd, és a másikkal összhangban, annak egyenrangú társaként hajt, folyamatosan és kitartóan jelez, a feladatot értékelhetoen hajtja végre. Amennyiben a másik kutyával együtt sem érdeklodik, nem ugat, nem hajt, illetve nem mutat kello érdeklodést a vad iránt, úgy a vizsgából kizárandó. Az a kutya, amelyik kizárólag a másik kutyát hajtja, a vad nem érdekli, illetoleg ha a másik kutyával verekszik, azt munkájában erosen zavarja, a vizsgából szintén kizárandó. A kutya öt percet kap a keresésre, és 10 percig kell hajtania ill. állítania a disznót. A feladat végén a bíró utasítására a vezeto megfogja kopóját.

Az értékelésnél figyelembe kell venni a kopó keresési stílusát, önállóságát, rámenosségét, kitartását. Fontos, hogy a kopó a vaddisznó hajtása ill. állítása közben jellegzetes hangot adjon, csaholjon. Amelyik kutya "némán hajt", a vizsgából kizárandó.

2. Fegyelmi gyakorlatok

Vezetékre vétel:

A gyakorlatot mezon vagy nagyobb nyílt területen végezzük. A gyakorlat elején a vezeto a kutyát szabadon engedi, majd a bíró utasítására a szabadon futkározó kutyát vezetoje magához hívja. A kopónak vezetojéhez kell mennie, és elturnie, hogy a pórázt rácsatolja. A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a vezeto hány vezényszót adott, illetve, hogy a kutya milyen hamar ért a vezetohöz.

Pórázon vezethetoség:

A gyakorlatot mezon illetve rudas erdo szélén végeztessük. A kutya nem viselhet szorító vagy szöges nyakörvet. A kutya a bíró utasítására vezetoje mellett halad egyenesen, majd szintén utasításra bal és jobb irányba fordulatokat végez. A lényeg, hogy szemléltesse kopója vezethetoségét. A kutya nem rángathatja, nem húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdoben nem akadhat fenn a fákon.

A feladat végrehajtása közben - a bíró figyelmeztetése után- kb. fél perces közzel egy segíto két lövést ad le sörétes lofegyverbol, a kutyától legalább 20 méter távolságra. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik a lövésre közömbös. Nem hiba, ha a kutya érdeklodik. Amennyiben megijed, de kisvártatva normálisan folytatja a munkát, osztályzata maximum 2-es lehet. Ha ijedtsége nem múlik el, munkáját nem képes folytatni, a vizsgából 0-s osztályzattal kizárásra kerül.

Elfektetés:

Elfektetés szabadon : A vezeto a kutyát a bíró által megjelölt helyen, de lehetoleg mezon vagy erdo szélén elfekteti, majd eltunik a kutya szeme elol. 5 perc elteltével visszatér kutyájához, és vezetékre veszi. Az elfektetés ideje alatt a kutyának nyugodtan a helyén kell maradni, nem baj, ha felül vagy feláll, de az elfektetés helyétol 5 méternél többre nem távolodhat el. Hiba, ha a kopó ugat vagy nyüszít. Amennyiben ezt a gyakorlatot rögzített pórázon hajtja végre, az "Elfektetés rögzített vezetéken" feladatot hajtja végre. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, nem rághatja, rángathatja a vezetéket. Ha a feladatot rögzített vezetéken hajtja végre, legfeljebb II. díjban végezhet.

3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán

A csapa hossza 600 méter , 2 tompaszögu töréssel, készítéséhez kb. 2 dl vér szükséges.

A vezeto a kutyát a nyom kezdetétol 10 méterre lefekteti, majd megkeresi a nyom kezdetét és megállapítja irányát. Ezután kutyájával a csapát felveteti, elkezdik a munkát.

A vezetékmunkához legalább 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet a csapakövetésnél teljes hosszában ki kell engedni. A munka során a vezeto halk szavakkal bíztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthatja. Fontos, hogy a kutya a munka végéig megorizze lelkesedését és a csapa végéig pontosan és érdeklodve dolgozzon. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a csapáról, de önmagát korrigálva visszatér és folytatja a munkát. Hiba viszont, ha a kutya nem érdeklodik a csapa iránt, idegen nyomra tér át és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezeto nem engedi ki a vezetéket teljes hosszon, ha gyeplozve irányítja kutyáját, vagy visszafordulva a bíróknak kitett jeleket figyeli. A kutyát kétszer lehet ismételten a helyes csapára tenni.

(ismételt csapára tételnek számít, ha azt a bíró rendeli el, amennyiben a kutya a terepadottságok figyelembe vételével kb. 30-40 méterre eltávolodott a csapától, és arra magától nem talál vissza. Ilyenkor a vért a bíró mutatja meg.) Ha a vezeto észreveszi, hogy a kutyája letért a csapáról, és magától visszateszi, nem számít ismételt csapára tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell venni. A bírálatnál fontos szempont a kutya stílusa, hogy a csapán kello higgadtsággal, koncentráltsággal dolgozik-e, a külso tényezok mennyire zavarják. Természetesen fontos tudni, hogy ez a fajta alapvetoen szangvinikus, így a koncentráltságát ezt figyelembe véve kell elbírálni.

A vizsga értékelése:

1. A munkavizsga csak akkor tekintheto eredményesnek, ha a kutya minden fázist értékelhetoen teljesített. Ha a munka során bármely feladatra 0-s osztályzatot kap, a vizsga eredménytelen, a többi teljesített feladatra kapott pontszámtól függetlenül. Amennyiben a vizsga sikertelen, tetszoleges idopontban ismételhető.

2. A kutya a munkavizsgán 50 % felett díjban végez. Harmadik díjat kap az összpontszám 50-70%-ának elérése esetében, második díjat, ha az összpontszám 70-85 %- t éri el. Elso díjban végez a kopó, ha eléri az összpontszám 85-100%- t, ezen felül a vaddisznóhajtásnál hangadásra legalább 4-es, a vércsapa munka során a nyombiztosságra legalább 3-as osztályzatot kapott.

III. díj: 70-98 pont

II. díj: 99-119 pont

I. díj: 120 pont felett

 

                                                                                                

Képességvizsga szabályzat

Ezen szabályzat szerint vizsgáztathatók az egyéb, vaddisznó hajtásra használt kopófajták (szlovák kopó, alpesi tacskókopó, szávavölgyi kopó, stb.)

Általános rendelkezések:

 1. A képességvizsga az erdélyi kopó munka- teljesítményvizsgálatának alapveto rendezvénye. Célja, hogy a fiatal erdélyi kopó legfontosabb öröklött vadászati adottságait felmérje, ezáltal megállapítsa, hogy az adott egyed megfelel-e a fajtastandard munkatulajdonságokra vonatkozó eloírásainak. Azok a kutyák, amelyek nem teljesítik a képességvizsgát, nem vehetok tenyésztésbe. Sikertelen vizsga bármikor megismételheto.
 2. A vizsgára nevezheto minden erdélyi kopó, mely betöltötte a 12 hónapos kort. Azonban szorgalmazni kell, hogy a kopók minél fiatalabb korban vizsgázzanak, amikor a kiképzettség még nem fedi el a veleszületett adottságokat (12-20 hónapos korban).
 3. A képességvizsga rendezéséhez olyan, vadászatra alkalmas területet kell biztosítani, ahol a vad rejtozködéséhez kello takarás van, de a kutyának megfelelo szabad mozgást tesz lehetové. A vad minden esetben élo vaddisznó, melyet egy bekerített, maximum 1 ha-s területen (vaddisznóskert) szabadon engedünk. Ahol a terület ezt nem teszi lehetové, szükségmegoldásként a vaddisznó a területre az állatvédelmi eloírásoknak megfelelo módon, ketrecben is kihelyezheto.
 4. Ketrecben a vaddisznót olyan terepen helyezzük el, ami kelloen takarja a vadat: suru aljnövényzetu erdo. Ha nem megfelelo a takarás, a ketrecet ágakkal fedjük el, azonban ez a megoldás a feladat reális elbírálásához nem igazán szerencsés.
  Vaddisznóskertben a terepnek lehetoleg annyira fedettnek kell lenni, hogy a kutya lehetoleg ne szemre keressen. Ez a fedettség azonban a bírálatot is megnehezíti, ezért a kertben egy magaslest kell elhelyezni.
 5. A vonszalék fektetéséhez gyér aljnövényzetu erdei területet vagy ligetes területet kell biztosítani.
 6. Az idegrendszeri vizsgálat egy megfelelo méretu tisztáson vagy mezon történik.
 7. A képességvizsga ideje alatt csak az a kutya lehet szabadon, amelyik éppen vizsgázik, és a bíró engedélyezi a kutya elengedését. A többi kutyát a vizsga befejezéséig pórázon kell tartani.
 8. Amennyiben a vizsga során a kutya kárt tesz a vaddisznóban, azt a rendezo szerv és a kutya tulajdonosa egyenlo arányban osztozva téríti meg a disznó tulajdonosának.

A feladatok leírása:

1. Vaddisznóhajtó fázis

A vizsgázó a kopót pórázon a területre vezeti, elengedi és keresésre buzdítja (szükség esetén több alkalommal is). A kopónak érdeklodve kell keresnie. Itt még csak a keresokedvet bíráljuk, a módszerességet és a stílust kevésbé. Amelyik kopó megtalálta a vadat, a feladat 50 %-t teljesítette. Amelyik nem találta önállóan, azt a vezetoje odavezetheti, ez esetben azonban csak akkor értékelheto a feladat, ha a kutya ezt követoen már önállóan dolgozik.

Miután megtalálta a vadat, határozott érdeklodést kell mutatnia iránta, hanggal kell jeleznie . Amelyik kopó kitartóan néhány percen keresztül jelzi hanggal a vaddisznót, "megfelelt" minosítést kap. Ha nem mutat elég érdeklodést, segíto kutyát lehet alkalmazni. Ez bármilyen fajtájú eb lehet, az egyedüli fontos szempont, hogy tapasztalt, dolgozó disznós-kutyának kell lennie. Ha a kopó segíto kutyával sem mutat határozott érdeklodést, "nem felelt meg" minosítést kap.

Vaddisznóskertben a feladat annyiban bovül ki az elozohöz képest, hogy a vad és a kutya szabadon mozoghat a kerten belül, így a kutyának lehetosége van annak hajtására, a bírónak pedig, hogy elbírálja a kopó legfontosabb, fajtajellegnek megfelelo tulajdonságát, az ún. "hajtóhang" meglétét. Ez a hang a kopófajták esetében kiemelten fontos, a jövoben ennek bírálatára kell a hangsúlyt fektetni.

A képességvizsga célja tehát, hogy a kutya viselkedését elbíráljuk élo vaddisznóval szemben.

2. Az idegrendszer vizsgálata: viselkedés lövésre

Egyszerre maximum 5 kopó vizsgázhat. Egy nyílt területen a vazetok egymástól 3- 5 méterre haladva laza pórázon vezetik kutyájukat. Az ebek nem zavarhatják egymást. Tolük minimum 20 méterre egy segíto puskából, esetleg riasztópisztolyból 1 perces különbséggel 2 lövést ad le. A kutyák felfigyelhetnek a lövésre, de kifejezett ijedtséget nem mutathatnak, vezethetonek kell maradniuk. Amelyik kutya megijed, de pórázon továbbvezetheto, lövésre érzékeny. Amennyiben a többi feladaton jól megfelelt, a vizsgát teljesítheti, de a törzskönyvére rá kell vezetni: „Képességvizsgán lövésre érzékeny”. Amelyik rángatja a pórázt, menekülni próbál, vagy a lövések után nem vezetheto tovább, a vizsgán nem felelt meg. A törzskönyvre rá kell vezetni: „Képességvizsgán lövésfélo”

3. Vonszalék-munka

Gyér aljnövényzetu erdoben vagy ligetben kb. 100 lépés hosszan egy töréssel, friss (nem kiszárított) vaddisznó csülökkel, esetleg szarvaslábbal vonszalékot húzunk. A fektetéshez oz nem használható . Minden kopónak külön vonszalékot készítünk. A vonszalékot ne fektessük széllel szemben. Egyszerre csak egy kopó dolgozik, végig vezetéken. A vezeto nem irányíthatja a kutyát, de keresésre buzdíthatja. A bíró a vezeto mögött vagy a vonszalék mellett haladva értékeli a munkát.

 
Megfelelo annak a kutyának a teljesítménye, amelyik érdeklodik a nyom iránt, önállóan keres és megtalálja a vonszalék végét a nyomon haladva. Ha a kopó eltávolodik a nyomtól, és a bíró úgy ítéli, hogy arra segítség nélkül nem tér vissza, utasítására a vezeto visszahívhatja és újból indíthatja a kutyát. Ezt két alkalommal ismételheti meg, ha ezen felül újból elhagyja a nyomot, "nem felelt meg" minosítést kap.

Értékelés:

A képességvizsga során a kopók kizárólag " megfelelt " illetve " nem felelt meg " minosítést kaphatnak. A kiemelkedo egyedek eme tulajdonságát megjegyzésként a bírálati lapra rá lehet vezetni.

A bírók a bírálati lapon rövid szöveges leírást adnak a kutya munkájáról.

Sikertelen képességvizsga esetén az bármikor megismételhető.


 

NEHEZÍTETT VÉRCSAPA VIZSGA (NVCS)

I. Általános rendelkezések:

1. A vizsga célja: 
A nagyvad vadászatokon előforduló, sebzett vad utánkeresése ki­emelkedően fontos feladat. A vizsga illetve verseny célja annak vizsgálata, hogy a vadászkutya alkalmas-e erre a feladatra. 

2. A vizsgára jelentkezhet minden, az FCI által elismert származási lappal rendelkező, bármilyen vadászkutya fajtájú kutya (FCI V. - VI. - VII. - VIII. fcs), előzetes más vizsga, illetve életkor megkötése nélkül. 

3. Ezen szabályzat alapján versenyek is szervezhetők, a va­dászkutya versenyszabályzat általános előírásai szerint. 

4. Egy bírói csoport 6 kutyát bírálhat egy nap. Rendkívüli esetben elbírálhatnak maximum 8 kutyát. 

5. Az egyes bírói csoportokhoz, illetve a csoportokon belül a csapákhoz a sorrendet sorsolással kell megállapítani.

II. A feladatok ismertetése:

1. A vizsgán mesterséges vércsapán dolgoznak a kutyák. Csak a tiszta vezetékmunkát kell elbírálni, a viselkedést a vadnál nem. 

2. A munkához legalább 6 méter hosszú vezetéket kell hasz­nálni. 

3. A csapa hossza a területtől függően 800-1000 méter. Alakja nincs meghatározva, a vezetőbíró dönti el a helyszínen, a terepadott­ságok függvényében, de ügyelni kell arra, hogy minden kutyának azonos formájú legyen. Az egyes csapák egymástóli távolsága leg­alább 100 méter legyen. 

4. A csapafektetést a Szabályzat Általános rendelkezések feje­zet, XII/6. pontja előírásai szerint kell elvégezni, az alább következő szigorításokkal. 

5. Valamennyi csapát a vizsgát megelőző nap kell fektetni, hogy az éjszaka folyamán a természetes vadmozgás azt keresztez­hesse, nehezíthesse. (Ezeket a kutya jelezheti, de nem zavarhatják meg munkájában.) 

6. A csapa elejét úgy kell megjelölni, hogy a csapaszám mel­lett szerepeljen a csapafektetés ideje is. 

7. A csapa kidolgozását 20 órával a fektetés után lehet meg­kezdeni. 

8. A bírók ügyeljenek arra, hogy semmilyen zavaró körülmény ne legyen. A kísérők 30 méternél közelebb nem mehetnek, a csapát oldalról 10-20 méter távolságot tartva követhetik, hogy ne taposhas­sák össze a nyomot. 

9. A munka megkezdése előtt a bíró mutassa meg a rálövés he­lyét a vezetőnek. A vezető bontsa le a vezetéket, fektesse le kutyáját, majd vizsgálja át a rálövés helyét, állapítsa meg a csapa irányát. Ez­után megkezdheti annak kidolgozását. A teljes csapát önállóan kell kutyájával kidolgoznia, a munka közben talált jeleket mutassa meg a bíróknak. A kutya végig teljes vezetékhosszon kövesse a nyomot. 

10. Ha a kutya a csapát elveszti, arról röviden letér, de önállóan korrigálja munkáját és visszatér a csapára, nem hiba. Ha a kutya irányt téveszt, a bírók akkor is kövessék, hogy a vezető ne következ­tethessen a bírók megállásából a csapatévesztésre. Ha a kutya annyi­ra eltávolodik a csapától, hogy a szomszédos csapát veszélyezteti (kb. 60- 70 méter), a bírók visszahívják, és vissza kell térnie az erede­ti csapára. 

11. Csak akkor adható új csapa a kutyának, ha valamilyen rend­kívüli zavaró körülmény – amely vadászat közben nem természetes – megzavarja a kutya munkáját (Átváltó, felugró vad nem zavaró kö­rülmény!) Ezt a tényt az okkal együtt fel kell vezetni a bírálati lapra Hibás munkáért új csapát adni nem lehet. 

12. Ha egy kutya új csapát kapott, akkor csak azt kell értékelni az előző csapán nyújtott teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.

III. A vizsga értékelése:

1. A kutyának a feladatot maximum 1 óra alatt kell teljesítenie. Amelyik 1 óra alatt nem találja meg a vadat, nem minősíthető. A munka megkezdésének és befejezésének pontos idejét a bírók tüntes­sék fel a bírálati lapon. 

2. Az értékelés szempontiai: 
A. Vezetékmunka: a visszahívások száma az alapja az osztályzatnak és a díjbasorolásnak:

visszahívás nélkül 4-es 
1 visszahívással 3-as 
2 visszahívással 2-es 
3 visszahívással 1-es osztályzat 
4 visszahívással: 0.

B. Csapatartás: értékelendő a kutya ragaszkodása a csapához és annak pontos követése. Oldalszél esetén kissé a nyom mellett is haladhat. Fontos, hogy a kutya akarja megtalálni a vadat. 

C. Csapabiztonság: nyugodt munkával, mély orral, különböző természeti viszonyok között is biztosan tartja a csapát, nem zavarja a friss vadnyom, esetleges idegen zaj. 

D. Együttműködés a vezetővel: a vezető kutyáját halkan bíztathatja, nyugtathatja, beszélgethet vele, szükség esetén pihentetheti, elfektetheti. 

Hibának számít :

 • a nem teljes vezetékhosszon végzett munka
 • ha a kutya nem érdeklődik a csapa után
 • túl gyakori bíztatás
 • a túl gyors, összpontosítás nélküli keresés
 • idegen csapák gyakori felvétele
 • vezető hátratekintése, a jelzőcédulák miatt
 • ha a vezető a vezetékkel irányít (gyeplőz).

Díjba sorolás:

I. díjas a kutya, ha a vezetékmunka 4-es 
II. díjas, ha a vezetékmunka 3-as 
III. díjas, ha a vezetékmunka 2-es. 

Nem kap minősítést az a kutya, amelyik vezetékmunkája 1-es, illetve, ha 0-s osztályzata van.

A kutyák besorolása a díjon belül az elért pontszám alapján történik. Egyező pontszám esetén a szuka, illetve, ha a nem is egyezik, a fiata­labb kutya kerül előrébb.

 

értékszám

osztályzat

pontszám

megjegyzés

Vezetékmunka

6

 

 

 

Csapatartás

4

 

 

 

Csapabiztonság

4

 

 

 

Együttműködés

vezetővel

2

 

 

 

Összes pontszám

Max. 64

 

 

 

Helyezés:

 

 

 

 

Booking.com

Ingyenes honlapkészítő

Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült.